Så skapas bra sammanhållning på en arbetsplats

Oavsett om det finns många eller få medarbetare på en arbetsplats finns många fördelar med en god sammanhållning och gemenskap. Det är viktigt att alla trivs och känner sig hemma på arbetsplatsen och det finns mycket man kan göra för att få en tightare arbetsgrupp. Nedan följer några förslag.

Kick off, teambuilding och roliga aktiviteter

För att skapa en bra sammanhållning är det bra om alla medarbetare känner sig bekväma med varandra  Det handlar inte om att alla behöver vara bästa vänner utan om att känna respekt och förtroende till sina kollegor.

Kick off eller teambuilding är två begrepp som ofta används inom arbetslivet och som dessutom visat sig effektiva. Att hitta på roliga aktiviteter tillsammans gör inte bara att man lär känna varandra bättre. Man kan också lära sig att samarbeta bättre, hitta nya lösningar samt att det kan skapa en starkare ”vi-känsla”.

Informella möten

Att kalla till möte för att förmedla information är vanligt, men även informella möten lite då och då kan också göra nytta. Ett avbrott i arbetet, där det finns möjlighet att sätta sig ner och parta och kanske fika tillsammans med sina kollegor kan faktiskt göra stor skillnad i det långa loppet.

Kommunicera mera

En annan viktig sak för bra sammanhållning och gemenskap är att ha en fungerande kommunikation på arbetsplatsen. Man måste alltså kunna skapa utrymme för alla att kunna uttrycka sina åsikter och tankar. Det kan även vara bra att öva på att lyfta och peppa varandra. Många uppskattar säkerligen sina kollegor men säger aldrig det. Att uppskatta varandra och deras arbete, kan göra stor skillnad, både för stunden och på längre sikt.

Att ha en god kommunikation skapar en mer hållbar arbetsmiljö på arbetsplatsen, och kan göra att fler vågar säga vad de tycker och tänker. Vem vet, kanske sitter kollegan bredvid dig på riktigt bra lösningar?!

Fira framgångar på din arbetsplats

Firanden av olika slag är ofta riktiga stämningshöjare. Så se till att fira företagets framgångar även när dem är små. Firandet behöver inte vara avancerat, det kan räcka med att ställa fram en tårta eller något gott fikabröd till kaffet. Det viktiga är att alla känner delaktighet i företagets framgångar. Genom att bjuda in alla bidrar det också till att alla känner sig delaktiga.

God gemenskap på en arbetsplats är viktigt

Skapa gemensamma uppdrag

Att arbeta mot gemensamma mål inom ett företag är både roligt och motiverande. Men man kan också skapa andra roliga uppdrag som inte har direkt med jobbet att göra. Det kan till exempel handla om att hjälpas åt att göra arbetsplatsen mer miljövänlig, genom att sopsortera och göra medvetna val.

En utmaning som är vanligt förekommande kollegor emellan är att skapa tränings, – eller motionsutmaningar. Kanske ska man tillsammans försöka nå ett visst antal steg inom en viss tidsperiod, eller träna ett visst antal pass. Detta är ett bra sätt att bli bättre på att peppa och motivera varandra. Dessutom är den fysiska aktiviteten bra för hälsan. Här gäller det dock att välja något som alla som vill kan delta i – så att jaga steg är ett utmärkt val som dom allra flesta skulle kunna delta i.