Vad innebär en bra arbetsmiljö?

Det finns många riktlinjer för hur en bra arbetsmiljö bör vara och på många arbetsplatser lever man upp till dessa – men inte på alla. Att upprätthålla en bra miljö är dessutom ett ständigt pågående arbete och känner man att man behöver förbättra sig på den punkten inom företaget kan det vara bra att veta vad det är man arbetar mot.

gemenskap är viktigt för arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö

För en god arbetsmiljö är det fysiska delen viktig. Här är det viktigt att man har bra och anpassade lokaler som fyller dem funktioner som verksamheten kräver. Det kan även handla om att ha tillgång till nödvändiga hjälpmedel för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt.

Exakt vad man behöver beror dock till stor del på själva verksamheten. Vad som är bra och dåligt kan därför skilja sig mycket mellan olika typer av företag och branscher. En perfekt lokal för någon kan vara mer eller mindre oduglig för någon annan, så det är viktigt att anpassa efter behov.

Exempelvis kan arbetsmiljö för arbete utomhus skilja sig väldigt mycket från de som är beroende utav en kontorslokal. Den fysiska arbetsmiljön utomhus kan därför handla mer om att det är tryggt och säkert för den som utför arbetet.

Gemenskap och kommunikation

En bra gemenskap och tydlig kommunikation är viktigt på en arbetsplats. Det bör finnas ett bra samspel mellan alla anställda och att alla inom företaget håller en god ton till varandra – oavsett position.

Tyvärr är det inte helt ovanligt med särbehandling eller kränkande behandling, vilket kan leda till att anställda far illa. Det är viktigt att följa upp stämningen inom företaget med jämna mellanrum, oavsett om det är stort eller litet, för att se att alla trivs och har det bra på jobbet. Skulle det finnas negativa upplevelser är det viktigt att man försöker lösa detta så snart som möjligt.

Digitalt

Även det som sker digitalt kan höra till arbetsmiljön inom ett företag och här gäller det bland annat digital kommunikation via mail, sms och annat. Var går gränsen för digital kontakt utanför arbetstid och vilken ton används vid digital kommunikation? Detta är en speciellt viktigt faktor eftersom allt fler personer börjat arbeta hemifrån.

Sedan pandemin svepte in över världen har arbetsgivare fått tänka om kring arbete och flexibilitet. Bland annat så har linjen mellan arbete och privatliv tunnats ut eftersom man insett att anställda kan vara mer flexibla i hur de lägger upp sina arbetsdagar så det passar med livspusslet.

Detta har också gjort att både fler arbetstagare valt ett arbete på distans, men även att fler arbetsgivare öppnat upp arbeten för digitala nomader. Som en digital nomad arbetar man i princip vart man vill så länge det finns en stadig internetuppkoppling. Många yngre, digitaliserade, personer ser detta som en stor frihet och gör att de kan kombinera äventyrs med arbete och inte behöva vara fast på en och samma punkt.

Det som däremot blir väldigt viktigt är att kunna skapa tydliga riktlinjer gällande arbetsmiljön. Bland annat när det kommer till kommunikation och arbetsplatsens utformning.

Arbetsbelastning och återhämtning

En annan viktig del av en god arbetsmiljö är att dom anställda har en bra balans mellan arbetsbelastning och återhämtning. Det är viktigt med tillräckligt mycket vila mellan passen och att arbetet inte blir överväldigande. Här är det som arbetsgivare viktigt att vara lyhörd mot dem anställda. Speciellt om man genomfört förändringar vad gäller tider eller uppgifter.

Ansvar för arbetsmiljö

Det finns lagar som reglerar vad som är en bra arbetsmiljö och inte. Detta för att alla anställda har rätt till en bra sådan. Det stora ansvaret vilar givetvis på arbetsgivaren. Det är dennes roll att följa upp och se till att allt fungerar som det ska; detta eftersom arbetsgivaren är den som har den huvudsakliga ansvaret över arbetsmiljöpolicyn på arbetsplatsen.

Men även som anställd har man ett ansvar. Om alla medarbetare är involverade i processen och lyfter problem,  är det enklare att uppnå målen kring arbetsmiljö. Här är det alltså väldigt viktigt med tydlig kommunikation. Om alla vet sin roll och vad som förväntas är det betydligt enklare att komma framåt i arbetsmiljöarbetet, som ju gynnar alla inom företaget.