Vad gäller vid arbete utomhus?

Hantverkare som arbetar utomhus.

Byggbranschen är en av flera branscher där många spenderar stor del av sin arbetstid utomhus. Detta kan vara härligt och lockande, men så är inte alltid fallet. Vad gäller egentligen när den extrema kylan slår till? Och hur ska man förhålla sig till ovanligt varma temperaturer?

 

Utomhusarbete i stort och smått

Att arbeta utomhus kan låta härligt. Att få njuta av frisk luft och eventuellt få rikta ansiktet mot solen under fikarasten är troligtvis något många blir avundsjuka på. I ett land som Sverige är det dock inte alltid en njutning att arbeta ute i det fria. Det är inte sällan man får utstå kalla temperaturer och regn eller stekande sol och svett. En bransch som är stort beroende av väderleken är byggbranschen.

Detta problem gäller även privatpersoner som planerar ett byggprojekt. Innan man påbörjar ett projekt krävs mycket förberedelser. Man ska bland mycket annat införskaffa material och ansöka om bygglov. Om sedan väderleken inte tillåter att bygget dras igång kan irritation uppstå. Ett bygge kan vara krångligt då många faktorer, både väntade och oväntade, spelar in. Det finns dock hjälp att få. På www.bygglovskonsulter.com kan du få professionell hjälp inför ditt byggprojekt.

 

Att arbeta i kyla

Under vinterhalvåret kan det kännas tufft att arbeta utomhus. Byggnationer pausas inte för att kylan kommer, varken för privatpersoner eller på arbetsplatsen. I Sverige är vi vana vid väder som inte är optimala för utomhusarbete, så som snöfall, vind och kalla temperaturer.

Arbetsmiljöverket har ingen gräns för hur kallt det måste vara för att arbete utomhus ska ställas in. I extrem kyla görs endast undantag om situationen bedöms vara farlig för arbetarnas hälsa och säkerhet, annars krävs varma kläder då arbetet ska fortgå. En oskriven regel är dock att arbetet avbryts om temperaturen sjunker under minus 20 grader. Om det krävs andra och nya kläder för att kunna genomföra arbetet är det arbetsgivaren som ska stå för den kostnaden.

Snökaos är även det vanligt förekommande. Arbetsgivaren har även här ett ansvar i att i största möjliga mån skydda sina anställda från väder och vind. I detta ingår även ett uppvärmt utrymme där man kan ta paus från arbetet.

 

Att arbeta i värme

Under sommarhalvåret kan arbete utomhus kännas mer lockande. Att arbeta i värme kan mest låta härligt och som något att vara avundsjuk på. I normal värme kan det definitivt vara inspirerande, men det finns flertalet problem som kan uppstå. Även om vi i Sverige relativt sällan uppnår en temperatur där utomhusarbete kan klassas som farligt är det fortfarande ett reellt problem. Vätskebrist, utmattning och liknande problematik är inte ovanligt.

I varma temperaturer gäller samma regler som vid kalla – arbetet fortgår så länge det inte medför fara för arbetarnas hälsa och säkerhet. Risken bedöms av arbetsgivaren. Även i dessa situationer är det upp till arbetsgivaren att tillhandahålla olika typer av skydd (så som solkräm eller solskydd) för att arbetet ska kunna fortgå på ett säkert sätt.